Sunday, April 7, 2013

Снимки от минали събития / Photos from past events



Ние се познаваме добре и сме едно голямо семейство от задружни, сплотени жени, радости и болки споделяме заедно!

Участваме не само в пикници и фестивали, но също така умеем и да се веселим. Празнуваме рождени дни заедно, посещаваме оперни и концертни представления, ресторант, събираме се в къщи, пеем заедно.

Дружеството ни е отворено за нови членове и нови идеи. 
Който желае нека да заповяда и ще бъде добре дошъл!

Ето някои снимки от минали събития.





We know each other very well and are one big united family of women that share their joys and sorrows!


We take part not only in picnics and festivals, but also know how to have fun. We celebrate birthdays together, attend opera and concert performances, restaurants, gather together in houses, sing along, etc.

Our club is wide open to new members and new ideas.

Every woman who wants to join is welcome!

Here are some photos from past events.



1-Велислава Акола, 2-Пенка Песев-Лукач, 3-Димka Щъркелова, 4-Атанаска Гарова, 5-Кристин Александер, 6-Пламена Димитрова, 7-Мира Грозлек, 8-Катя Тамбурджийска, 9-Димитричка  Атанасова, 10-Нина Бояджиева, 11-Евгения Димитрова, 12-Пенка Янкова 






















А сега нека да "поукрасим" някои от снимките.
And now let us make some of the photos "better".





No comments:

Post a Comment