Saturday, February 14, 2015

Празнуване на 1, 3 и 8 март 2015 год.Снимки и видео за проведения пикник може да видите на следния линк:
http://chrodina.blogspot.com/2015/02/1-3-8.html

No comments:

Post a Comment