Monday, April 15, 2013

Участие в SPIFFS / Participation in SPIFFS event


Женското дружество "Българска Роза" ще участва в тази проява на международния фестивал на SPIFFS като самостоятелно ще представлява България.

Bulgarian Roza Women's Club will take part in this SPIFFS event representing in this way Bulgaria. 


Ето една снимка от събитието:

Here is a photo from the event:А ето и един малък видео клип:

You can see a short video clip also:No comments:

Post a Comment